Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. RKDmedia is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze website.

Niets van de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van RKDmedia worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het e-mailadres op onze contactpagina.

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waar RKDmedia geen controle over heeft. RKDmedia draagt dus ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op deze website.